Så fungerar sophämtningen

Det är Säters kommun som ansvarar för insamling av ditt hushållsavfall och ser till att det tas omhand på bästa sätt. Borlänge Energi är vår entreprenör som hämtar ditt avfall.

På hämtningsdagen gäller följande:

Ställ ut dina kärl senast klockan 05.00 på hämtningsdagen.

Mer information om när vi hämtar dina sopor hittar du på kommunens webbsida Hämtningsdagar hushållsavfall.

Sophämtning alla dagar

Vi hämtar dina sopor på ordinarie hämtningsdag, oavsett om det är en vardag eller helgdag. Ställ därför ut dina kärl som vanligt, om du inte får information om något annat.

Det här får du slänga i soporna

Du lägger restavfall i det gröna kärlet och matavfall lägger du i ditt bruna kärl, om du inte har egen kompost, då tar du hand om matavfallet själv. Du får inte slänga farligt avfall eller förpackningar bland dina hushållssopor.

Det här är matavfall

Matavfall är rester från grönsaker och frukt, matrester, äggskal, hushållspapper, kaffesump och tepåsar.

Mer information på kommunens webbsida om matavfall.

Mer information om hemkompost finns på kommunens webbsida om kompostering.

Detta är restavfall

Restavfall är det som blir över när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar och returpapper samt farligt avfall.  Exempel på restavfall är blöjor, bindor, hundbajspåsar, kattsand, tuggummi, glasspinnar, plåster, disktrasor, dammsugarpåsar, snus, cigarettfimpar, engångshyvlar och trasiga plastleksaker.

Så här gör du med förpackningar

Förpackningar av plast-, metall-, papper- , färgat och ofärgat glas samt tidningar och returpapper ska du sortera och lämna i respektive behållare på närmaste återvinningsstation. Det är Säters kommun som ansvarar för återvinningsstationerna.

Mer information på kommunens webbsida om återvinningsstationer.

Farligt avfall

Om farligt avfall hamnar i din soppåse eller hälls ut i avloppet orsakar det stora skador på naturen. Läs mer på kommunens webbsida om farligt avfall.

För dig som bor i villa

 • Kärlen placeras vid fastighetsgränsen. I tätbebyggda områden där renhållningsfordonet inte kan komma fram till fastighetsgränsen räknas den yttre gemensamma fastighetsföreningens (eller liknande) gräns som fastighetsgräns. Det kan innebära att kärlen ska placeras på motsatt sida av vägen.
 • Kärlen får inte placeras så att trafik och snöröjning på vägen eller gångbanan hindras.
 • Avståndet från körbanan får vara max 1,6 meter.
 • Det behöver vara fritt utrymme om ca 0,5 meter runt kärlet. Det kan annars bli skador på kärlen eftersom lyftet från sopbilens lyftarm inte alltid blir helt rakt.
 • Kärlen ska stå på gatunivå.
 • Vintertid ska platsen där kärlet står vara fritt från snö. Hamnar kärlet i till exempel en snödriva eller i ett dike går det inte att tömma kärlet.

För dig som äger flerbostadshus eller har en verksamhet

 • Är du fastighetsägare och vill ställa kärlen utomhus där de boende ser kärlet bör du samråda med kommunens bygglovsmyndighet. Det kan röra sig om placering och utformning av platsen där kärlet ska stå som är den bästa. Mer information hittar du på kommunens webbsida Föreskrifter om avfallshantering.
 • För avfallsutrymmen i flerbostadshus och verksamheter samt fristående sophus gäller att alla ytor ska vara lätta att rengöra. Det bör även finnas möjlighet att rengöra kärlen vid behov.
 • Dörrar till avfallsutrymmen ska gå att öppna även från insidan och ha fast monterad
  godkänd uppställningsanordning så att den kan ställas i öppet läge vid hämtning av avfall (ej lösa kilar, krokar och dylikt).
 • Nyckel till avfallsutrymmet får inte passa till andra lås i fastigheten.​
En brun och en grön soptunna
Det behöver vara fritt utrymme om ca 0,5 meter runt kärlen.

Dela kärl med en granne

Visste du att du kan dela soptunna med din granne? För restavfallet betalar ni halva avgiften var för hämtningskostnaden men hela grundavgiften. Ni får varsin faktura. Delar ni matavfallskärl ger det ingen prisreducering. Ni betalar båda hel hämtningsavgift och grundavgift.

Vill du dela kärl med en granne? Kontakta kundtjänst på telefon 0225-550 00, så skickar vi en blankett till dig.

Ministation

En ministation är när tre eller fler fastighetsinnehavare delar på en eller flera behållare för avfall. Är du intresserad av en ministation, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post sbn@sater.se eller ring kommunens kundtjänst på telefon 0225-55 000.

Ändringar i abonnemanget

Vill du ändra storlek på kärlet för restavfall eller ändra hur ofta du vill ha tömning? Mer information finns på kommunens webbsida Ändra avfallsabonnemang.

Vill du kompostera ditt matavfall hemma?

Mer information finns på kommunens webbsida om kompostering.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.