Återvinningsstationer

På återvinningsstationer kan du lämna förpackningar och tidningar. De finns på flera ställen i kommunen.

Från och med 1 januari 2024 är det Säters kommun som tar över ansvaret över återvinningsstationerna istället för FTI, Förpackningsinsamlingen. Det innebär inga större förändringar för dig. Du kommer att kunna fortsätta lämna samma sorts förpackningar som vanligt på samma stationer som du brukar. Den enda skillnaden är att det är kommunen som kommer att ansvara för att tömma containrarna och städa på området för återvinningsstationerna. Det är kommunen du ska kontakta för felanmälan och det kommer att vara tydligt skyltat på plats vart och hur du anmäler om det är fullt i containrarna eller om det är skräpigt runt omkring.

Är det fullt eller skräpigt på återvinningsstationen?

Anmäl behov av tömning eller städning i Säters kommuns formulär för felanmälan. Det kan du göra via på kommunens webbsida för formulär för felanmälan.

Du kan också ladda ner kommunens app för felanmälan. Sök efter ”Felanmälan Säters kommun” i App Store eller Google Play. Det går även bra att kontakta vår kundtjänst under kontorstid på telefon 0225-55 000.

Mer information om hur du sorterar förpackningar.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.