Värmepumpar

Du som vill installera jord-, berg- eller ytvattenvärme ska anmäla detta till kommunen, det gör du enklast via kommunens e-tjänst Installation av värmepumpsanläggning.

Du kan också anmäla installation av värmepump via en blankett som du får på posten. Kontakta kommunens växel på telefon 0225-55 000 så skickar vi en blankett till dig.

Observera att den tänkta anläggningen ska markeras på rätt ställe i e-tjänsten. Skickar du in din ansökan via en blankett behöver du bifoga en karta där anläggningen är markerad. Kontakta miljö- och byggenheten via e-post sbn@sater.se eller telefon 0225-55 000 om du behöver hjälp med underlag för en karta.

Plats för anläggningen

Du som fastighetsägare ansvarar för att installation av värmepumpsanläggning sker inom din tomtgräns. Vid installation utanför din tomt ska du ha ett medgivande från markägaren.

Det är också viktigt att tänka på var vatten- och avloppsledningar och andra energibrunnar finns. Din pump ska helst installeras på minst 30 meter från vattentäkter och avlopp.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Sedan juli 2023 finns det ett bidrag att söka för att energieffektivisera småhus. För att få bidrag måste du äga och stadigvarande bo i småhuset. Småhuset ska också värmas upp med antingen direktverkande el eller genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el eller genom gasförbränning. Även tappvarmvattnet måste värmas upp av el eller gasförbränning.

Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus. Du kan söka bidraget för energieffektiviserande åtgärder på värmesystem och klimatskärm. För att få bidrag för åtgärder på klimatskärmen måste du först fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 i samma småhus. Mer information om bidraget finns på Boverkets webbplats.

Taxa och avgifter

För handläggning av anmälan av installation av värmepump tas en avgift ut. Mer information om avgifter och priser hittar du i Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.