Koldioxidbudget

Det här är en koldioxidbudget

Våra koldioxidutsläpp lagras i atmosfären och driver den globala temperaturökningen. FN:s klimatpanel har beräknat den mängd koldioxid som återstår att släppa ut för att efterleva det så kallade Parisavtalet och hålla oss till en temperaturökning på under 2 grader men helst under 1,5 grader. Den kvarvarande mängden brukar kallas vår globala koldioxidbudget.

Koldioxidbudgetar anses vara det enda vetenskapliga hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket utsläppen måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. Med hjälp av en lokal koldioxidbudget får Säters kommun en rättvis fördelning av hur mycket koldioxid som finns kvar att släppa ut i Säters geografiska område. Den visar vilka områden som släpper ut mest koldioxid och hjälper oss att prioritera var vi behöver lägga våra gemensamma insatser.

Säters kommuns koldioxidbudget

Koldioxidbudgeten visar tydligt att det är inrikes transporter, utrikes transporter och arbetsmaskiner som står för den största delen av koldioxidutsläppen i Säters kommuns geografiska område, 98 procent. Med det levnadssättet vi har nu så räcker budgeten i sju år till. Det innebär att vi har sju år på oss att ställa om hela samhället till noll utsläpp av växthusgaser. Ju fler åtgärder som görs nu för att minska utsläppen, desto längre kommer budgeten att räcka vilket ger mer tid för samhället att ställa om.

Konsumtion, utrikes sjöfart och utrikes flygtrafik

Konsumtion bidrar med stora mängder koldioxidutsläpp. I koldioxidbudgeten syns dock bara de varor som producerats och transporterats inom Säters kommuns geografiska område. Den största delen av varor som konsumeras i Säters kommun tillverkas och transporteras i andra geografiska områden och syns därför inte i Säters koldioxidbudget. Utrikes flygtrafik och utrikes sjöfart är tillagda som beräknade schablonvärden, utöver det har vi idag inget bra sätt att mäta konsumtionens bidrag till koldioxidutsläppen.

Säters kommuns koldioxidbudget – se olika scenarier i webbverktyget Climate Visualizer

Digital koldioxidbudget för Säters kommun i Climate Visualizer

I verktyget kan du till exempel:

  • Se hur länge budgeten räcker om vi fortsätter med samma utsläppsnivåer som nu.
  • Laborera med olika framtidsscenarier gnom att dra i reglage för att öka och minska utsläppen inom respektive områden.
  • Se effekterna av att göra kraftfulla insatser i närtid jämfört med att vänta.
  • Se hur länge budgeten räcker.
  • Se hur vi kan få budgeten att räcka längre.

Få koll på siffrorna i rapporten

Rapport Koldioxidbudget Säters kommun

I rapporten finns förklaringar och bakgrund till de värden som används. Budgeten i digitala visualiseringen uppdateras efter hand som det kommer ny kunskap och ny statistik. Det innebär att siffrorna justeras när FN:s klimtapanel, IPCC, i sina rapporter förändrar den globala budgeten. Rapportens siffror kan därför skilja sig något jämfört med den digitala koldioxidbudgeten i Climate Visualizer.

Skapare av koldioxidbudgeten

Klimatsekretariatet tillsammans med klimatforskare vid Uppsala universitet har skapat Säters koldioxidbudget som består av en rapport och visualiseringen på Climate Visualizer. Den baseras på forskning av FN:s klimatpanel IPCC som också har tagit fram den information som är grunden till Parisavtalet.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.