Tillgänglighetsredogörelse för sater.se

Säters kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur sater.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sater.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss.

Meddela oss om du anser att visst innehåll inte är tillgängligt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Kontaktuppgifter till Säters kommun hittar du alltid längst ner på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning på deras webbplats och påtala eventuella brister.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

sater.se är byggd på WordPress-temat Municipio 3.0 som ägs och förvaltas av Helsingborgs stad (Municipio).

Läs mer om temat som används på denna webbplats på municipio.se.

Denna webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Det förekommer att kontrasten mellan text och bakgrundsfärg är för låg.

Det förekommer videor som inte är tillräckligt syntolkade, där vissa delar av videoklippet inte går att uppfatta med endast hörsel.

Det förekommer pdf:er som inte är tillgängliga.

Det förekommer bilder med text i bilden.

Det förekommer bilder som saknar alternativtext.

Problem vid användning med nedsatt hörsel/utan hörsel

Det förekommer videor som saknar textning.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka och/eller nedsatt rörlighet

Vid navigering med tangentbord (tab) går det inte att öppna en sektion i sidomenyn utan att också besöka sidan som sektionen tillhör.

Problem vid användning med nedsatt kognition och/eller nedsatt synförmåga

Det förekommer otydliga länktexter som inte beskriver syftet med länken eller vart länken leder.

Det förekommer otydliga rubriker som inte beskriver syftet med innehållet tillräckligt väl.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har tagit hjälp av extern konsult för att granska tillgängligheten på sater.se.

  • Webbplatsen publicerades 13 april 1997.
  • Webbplatsens utseende och funktion uppdaterades 11 juni 2024.
  • Senaste bedömningen gjordes 11 juni 2024.
  • Redogörelsen uppdaterades senast 11 juni 2024.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.