Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär besiktningar av ventilationssystem för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Det är byggnadens ägare som är skyldig att regelbundet anlita en behörig besiktningsman för att utföra ventilationskontrollen.

Återkommande besiktningar

Ett ventilationssystem ska enligt plan- och byggförordningen (2011:338) funktionskontrolleras innan det tas i bruk för första gången eller efter ett befintligt ventilationssystem byggts om. Därefter ska det kontrolleras regelbundet vid återkommande besiktningar.

Kategori 1: Tre års intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation.

  • FT = Från- och tilluft
  • FTX = Från- och tilluft med återvinning

Kategori 2: Sex års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

  • F = Frånluft
  • FX = Frånluft med återvinning
  • S = Självdrag

Godkänd kontrollant

Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Behöriga personer som certifierats av RISE (Research Institutes of Sweden AB) samt Kiwa Sweden AB går att söka fram på certifieringsorganens webbplatser.

Behöriga certifierade personer (på RISE:s webbplats)

Behöriga certifierade personer (på Kiwas webbplats).

Besiktningsprotokoll

Vid varje besiktning ska kontrollanten föra protokoll. Kontrollanten ska sedan skicka protokollet till byggnadens ägare.

Kontrollanten ska även skicka protokollet till miljö- och byggenheten på Säters kommun. Fastighetsägaren ska sätta upp intyget från genomförd besiktning på väl synlig plats i byggnaden.

Vid brister

Om funktionskontrollanten rapporterar anmärkning ska byggnadens ägare snarast rätta till bristerna. Kontrollanten ska skicka protokollet från ombesiktningen till miljö- och byggenheten på Säters kommun.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.