Dricksvatten enskild anläggning

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ansvarar själva för sitt vatten. Enligt gällande lagstiftning ska alla livsmedelsverksamheter, inklusive dricksvattenanläggningar, anmälas till miljö- och byggenheten.

Skicka in anmälan

Ska du anordna en dricksvattenanläggning behöver du anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Det gör du enklast genom att beställa blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Kontroll av dricksvattnet för kommunalt vatten

För de kommunala vattenverken och de offentliga eller kommersiella dricksvattenanläggningarna samt de livsmedelsverksamheter som har egen brunn är det kommunens miljö- och byggenhet som utövar tillsyn.

Kontroll av dricksvatten för egen brunn

Tar du ditt dricksvatten från en egen brunn behöver du själv att som får se till att dricksvattnet i den egna brunnen håller god kvalitet. På Livsmedelsverkets webbplats finns information om egen dricksvattenbrunn.

Livsmedelsverkets webbplats finns också broschyren ”Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk”.  Den kan du ladda ner och läsa om du vill ha information om dricksvatten från egna brunnar och andra små dricksvattenanläggningar för privat bruk samt hjälpverktyg för fastighetsägare och andra berörda privatpersoner för att tolka resultatet av sin dricksvattenanalys.

Om du behöver hjälp med provtagning av ditt dricksvatten kan du vända dig till ett laboratorium som utför dricksvattenanalyser. På Swedacs webbplats finns en lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier.

Avgift tas ut för handläggning av anmälan

En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Mer information om priser hittar du på kommunens webbsida Taxa inom livsmedelsområdet. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.