Återvinningscentralen

Öppettider

 • Måndag: stängt
 • Tisdag: kl. 10.00–17.00
 • Onsdag: kl. 08.00–14.00
 • Torsdag: kl. 10.00–19.00
 • Fredag: kl. 10.00–17.00
 • Lördag: kl. 09.00–16.00
 • Söndag: stängt

Återvinningscentralen är stängd helgdagsaftnar och helgdagar hela året.

Öppettider under midsommarhelgen

 • Torsdag 20 juni: öppet kl. 10.00–17.00
 • Midsommarafton fredag 21 juni: stängt
 • Midsommardagen lördag 22 juni: stängt

Det här kan du lämna på återvinningscentralen

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, farligt avfall, elektronik och latrin. Du kan även lämna möbler, kläder och saker som kan återbrukas och användas av någon annan.

Grovavfall

Grovavfall är allt avfall som är skrymmande, stort eller tungt. Det kan till exempel vara soffor, madrasser, fönster, hårdplast, metallskrot, wellpapp, kakel, klinkers, tegel, trävirke, gips, isolering, ris och trädgårdsavfall.

Farligt avfall

Farligt avfall är allt som är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det ofta handla om vardagliga saker som batterier, limrester, målarfärgsrester, nagellack, sprayflaskor med hårspray, kemikalier, oljor, lösningsmedel och växtskyddsmedel. Om farligt avfall hamnar i din soppåse eller hälls ut i avloppet orsakar det stora skador på naturen. Lämna därför alltid farligt avfall på en återvinningscentral. Då sorteras det och lämnas till behandlingsanläggningar och tas omhand på rätt sätt.

Så här gör du när du lämnar farligt avfall

 • Blanda aldrig olika sorters farligt avfall.
 • Lämna gärna avfallet i originalförpackningen eller förpacka det väl.
 • Märk förpackningen tydligt med vad den innehåller, alternativt ”okänt”.

Elektronik

Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elektronikavfall. Exempel på elektronikavfall är batterier, glödlampor, lysrör, klockor, mobiler, kameror, tv-apparater, elkablar och sladdar, eltandborstar, hushållsapparater och verktyg med sladd eller batteri. Även vitvaror som kylar, frysar, spisar och mikrovågsugnar är elektronikavfall.

Elektronikavfall räknas också som farligt avfall eftersom de innehåller ovanliga metaller och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och för miljön om de hanteras på fel sätt. Det är därför viktigt att du lämnar elektronik på en återvinningscentral så att det tas omhand på rätt sätt. Butiker som säljer elektronik kan också ta emot elektronikavfall.

Hårdplast

Du kan lämna exempelvis plastmöbler, tvättkorgar, pulkor, hinkar, dunkar, diskställ, durkslag, blomkrukor, bildelar av plast, plastpallar, plastbackar och plaströr. Har du färghinkar med torra färgrester eller plastdunkar med bara lite spår av olja eller glykol kan du lämna dem som hårdplast eftersom all plast tvättas vid återvinningen.

Består ditt plastavfall av flera olika material sorterar du det som brännbart.

Om du vill bli av med en plastprodukt som fortfarande är hel och användbar – lämna den till återbruk.

Så här gör du när du lämnar hårdplast

Du lägger du ditt hårdplastavfall i en behållare framför den större containern med hårdplast. Vår personal kommer att sortera den hårdplast som går att återvinna.

Plast som inte är hårdplast

 • Mjukplast (lätt att knyckla ihop), till exempel duschdraperier, uppblåsbara barnpooler, tomma sopsäckar och presenningar lämnar du i containern för brännbart.
 • Förpackningar av både hårdplast och mjuka plaster lämnar du på en återvinningsstation. Det kan till exempel vara tomma ketchupflaskor, sylthinkar av plast, plastflaskor, tandkrämstuber, köttfärstråg av plast, brödpåsar, chipspåsar och gräddfilsburkar m.m.
 • Hinkar med rester av lim, färg, lösningsmedel eller liknande lämnas som farligt avfall.

Mer information om plastavfall finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Byggåtervinning

Lämna rester från rivning, nybyggnation och renovering, till exempel hela fönster, hyllor, brädor, lister, träskivor, stenplattor, vitvaror, badkar, tvättställ, toalettstolar, eller annat byggmaterial.

Att förbränna byggavfall innebär stort resursslöseri med en betydande klimat- och miljöpåverkan. Istället för att förbränna avfallet kan det tas tillvara och återanvändas av någon annan. Det ger både stora miljövinster och ekonomiska vinster. Byggavfallet hämtas av Dala återbyggdepå i Borlänge där du även kan handla byggmaterial. Förutom att det är mycket billigare än att köpa nytt bidrar du också till minskad klimatpåverkan. Mer information finns på Dala återbyggdepås webbplats.

Latrin

Lämna din latrintunna på återvinningscentralen. Vill du köpa en ny latrintunna, ta kontakt med personalen på plats.

Vi tar inte emot:

 • Ammunition, fyrverkerier, dynamit och andra explosiva varor. Ta kontakt med polisen.
 • Läkemedel och överblivna mediciner ska du lämna till ett apotek.

Invasiva växter

Invasiva växter får du inte lämna som trädgårdsavfall. Förpacka dem i täta säckar och lämna som brännbart på återvinningscentralen. Mer information finns på kommunens webbsida Invasiva växter.

Förpackningar

På återvinningscentralen finns en återvinningsstation för förpackningar av plast, papper och metall samt tidningar. Här kan du också lämna kläder, textilier och skor till återvinning. Mer information om förpackningar finns på kommunens webbsida Sortera förpackningar.

Återbruk

Lämna in möbler, leksaker, husgeråd och annat användbart till återbruk hos oss. Då kan någon annan få nytta av sakerna samtidigt som du sparar på jordens resurser.

Tips för ett smidigt besök och en karta över återvinningscentralen

Läs mer på kommunens webbsida Tips för ett smidigt besök samt en karta så du ser hur du kan packa bilen utifrån ordningen på containrarna.

Sorteringshjälp

Hjälp med hur du ska sortera och var du kan lämna ditt avfall hittar du i  någon av sorteringsguiderna på dalaavfall.se och sopor.nu.

Kontaktuppgifter

Behöver du komma i kontakt med återvinningscentralen, ring kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Hitta hit

Säters återvinningscentral hittar du utmed vägen från Säter mot Smedjebacken. Den ligger cirka 5 km från Säters centrum. Du hittar karta till centralen på Google Maps.

Är du företagare och ska lämna avfall?

Läs mer på kommunens webbsida Verksamhetsavfall.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.