Samråd

Även om en åtgärd inte kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöbalken kan den ha en väsentlig påverkan på naturmiljön. I sådana fall är du som vill utföra åtgärden skyldig att anmäla den för samråd.

Samråd ska ske med Länsstyrelsen i Dalarnas län. Mer information om samråd och hur du anmäler om samråd hittar du på Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats.

Exempel på verksamheter och åtgärder som det oftast är motiverat att anmäla för samråd är:

  • större schaktningar
  • större dräneringar
  • upptagande av ledningsgator
  • omvandling av åker till skogsmark
  • skydds- och kompensationsdikning
  • uppförande av radio- och telemaster
  • tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor
  • utförande av vägar
  • organiserat friluftsliv.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.