Matavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, så kallat biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall.

Kommunen är skyldig att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter. Det är också krav på att matavfall och trädgårdsavfall från hushåll inte får läggas i restavfallet.

Lägg matavfall i det bruna kärlet

I det bruna kärlet lägger du matavfall. Det andra kärlet är för restavfall. Det är sådant som är kvar när du har sorterat förpackningar och lämnat det som går att återvinna till återvinning. Matavfallet hämtas sedan av en sopbil med två fack. I det ena facket töms matavfallet och i det andra facket töms restavfallet.

Av matavfallet blir det biogas och biogödsel

I påsen för matavfall lägger du avfall från grönsaker och frukt, matrester, äggskal, hushållspapper, kaffesump och tepåsar.

När vi har hämtat ditt matavfall körs det vidare och omvandlas till biogas och ekologisk biogödsel. Biogas tankar vi bilar och andra fordon med, biogödsel används som gödningsmedel i odlingar. Tillsammans gör vi väldigt stor nytta för miljön. Varje kilo matavfall gör nytta. På en påse matavfall kan en biogasbil köra fyra kilometer.

Använd bara påsar avsedda för matavfall

Använd endast papperspåsar som är avsedda för matavfallsinsamling. Den är stabil, tål väta och torkar snabbt samt bryts lätt ned i biogasanläggningen.

Tips och trix för matavfallssortering.

Papperspåse med matavfall
Papperspåse med matavfall.

Här hämtar du fler papperspåsar

  • Återvinningscentralen i Jönshyttan
  • ICA i Gustafs
  • Skedvi Livs (Tempo)
  • COOP i Säter
  • Arkhyttans bystuga
  • ICA i Säter

Har du en kompost?

Att göra biogas och biogödsel av matavfallet är bättre för miljön än att kompostera det hemma. Trots att det transporteras en bit, så ger det större effekt för miljön, än att kompostera. Vill du ändå kompostera behöver du göra en anmälan för detta hos miljö- och byggenheten. Anmäl via kommunens e-tjänst Kompostering av hushållsavfall.

En avgift på 2468 kronor tas ut för handläggning av anmälan, taxan är fastställd av kommunfullmäktige och avser 2024 års taxa.

Hämtningsdagar

Det är Säters kommun som ansvarar för insamling av ditt hushållsavfall och ser till att det tas omhand på bästa sätt. Borlänge Energi är vår entreprenör som hämtar ditt avfall.

Mer information om när vi hämtar dina sopor på kommunens webbsida Hämtningsdagar hushållsavfall.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.