Kartor, adresser och lantmäterifrågor

Adresser och lägenheter

Alla bostäder eller verksamheter ska ha en belägenhetsadress. Kommunen ansvarar för att ajourföra det adressregister som Lantmäteriet tillhandahåller. I lägenhetsregistret beskrivs var i ett flerbostadshus som en lägenhet är placerad. Även detta register ajourhålls av kommunen. Det är fastighetsägarnas ansvar att meddela till kommunen ändringar i lägenhetsbestånd och när det behövs nya lägenhetsnummer.

Kartor

Samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och GIS-funktion ansvarar för kommunens kartor. All karthantering sker digitalt och utskrifter av kartor görs från vår kartdatabas. Säters kommun tar fram kartor för alla typer av projekt och nybyggnationer inom kommunen men även för andra ändamål. Vi har också tillgång till ett stort arkiv med historiska kartor i form av papperskartor. Vill du beställa en karta, kontakta kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Vissa kartor som till exempelvis enklare tomtkartor i pappers- eller PDF-format kan vi skriva ut utan kostnad men för mer avancerade eller specialbeställda kartor tar vi ut en avgift enligt taxa. Mer information om avgifter hittar du på kommunens sida Taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar vid Säters kommun.

Lantmäteri- och fastighetsfrågor

Har du frågor angående din fastighet? Vi kan svara på enklare typer av frågor, som exempelvis vilken mark som ägs av vem eller ungefär var någonstans tomtgränser går. Kontakta kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Lantmäteriet är ansvarig myndighet för fastighetsbildningsfrågor. Med hjälp av lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen förändras vid exempelvis köp av mark, avstyckning av tomter, sammanläggning av fastigheter eller bildande av rättigheter, servitut och gemensamhetsanläggningar, samt utmärkning av gränser. Har du frågor angående finns mer information på Lantmäteriets webbplats.

Mätningar

Kommunen utför inte mättjänster åt externa. För exempelvis gränsutvisning rekommenderas att ni kontaktar ett företag specialiserat på att leverera mättjänster. Utstakningstjänster för nybyggnad tillhandahålls inte av kommunen utan för detta, kontakta ett företag som har mätteknisk kompetens. Vi kan dock emellertid bistå med rådgivning hur ni ska gå tillväga för att exempelvis hitta era tomtgränser och ta fram tomtkartor och koordinater om dessa finns tillgängliga.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.