Avfallstaxa och föreskrifter om avfallshantering

Avfallsstaxan

I taxan beskrivs tjänster och avgifter för avfallshantering. Verksamheten kring avfall och återvinning finansieras inte genom skatter, utan med avgifter. Kommunen får varken gå med vinst eller förlust och får inte ta ut en större avgift än för att täcka nödvändiga kostnader för hämtning, transport och behandling av avfallet samt drift av återvinningscentralerna. Det är kommunfullmäktige i Säters kommun som beslutar om avfallstaxan.

Mer information om priser för sophämtning hittar du i avfallstaxan hittar du under Taxor och avgifter.

Föreskrifter för avfallshantering

Enligt 15 kap 11 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.

Mer information om föreskrifter för avfallshanteringen i Säters kommun hittar du under Föreskrifter om avfallshantering.

Råd och rekommendationer – Placering kärl, avfallsutrymmen och transportvägar

På sidan Föreskrifter för avfallshantering kan du hitta information om rekommendationer för placering kärl, avfallsutrymmen och transportvägar.

Råd och rekommendationer – Avfall från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare

Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank eller fosforfälla, är det vissa råd du behöver följa för att tömning och drift ska fungera på bästa sätt. Mer information om råd och rekommendationer för avfall från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare hittar du på sidan Föreskrifter för avfallshantering.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.