Kretsloppsplan

I kommunen beslutas det mesta om det som rör din och alla andra medborgarnas vardag, till exempel beslut om skola, förskola, äldreomsorg och idrottshallar. Alla kommuner i Sverige ska nu ta fram en kretsloppsplan (tidigare avfallsplan) för att förebygga avfall och ha en hållbar avfallshantering.

Kretsloppsplanen har tagits fram i ett samarbete mellan alla kommuner i Dalarna och gäller för perioden 2023–2030. Planen är nu ute på remiss för allmänheten att komma med synpunkter. Den kommer sedan att beslutas av kommunfullmäktige. Senast första kvartalet 2024 kommunen ha tagit beslut om kretsloppsplanen.

Det här är en kretsloppsplan

En kretsloppsplan innehåller mål samt regionala och lokala åtgärder och ska visa vad vi behöver arbeta med för att minska avfall, hur vi ska utnyttja våra resurser och säkerställa en ren miljö. Planen består en rad åtgärder som bidrar till att ställa om mot ett hållbart samhälle.

Kretsloppsplanen innehåller tre mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen samt öka återanvändningen och återvinningen. Kretsloppsplanens viktigaste mål är att utveckla:

  • en mer hållbar konsumtion hos både hushåll och kommunala verksamheter där uppkomsten av avfall minskar med minst 25 procent
  • materialåtervinning av både restavfall och grovavfall med målet att minska mängden avfall till förbränning med 50 procent
  • hållbart byggande och hållbar hantering av byggavfall och schaktmassor.

Därför behöver vi en kretsloppsplan

Vi lever över våra tillgångar i Sverige och medelsvensken förbrukar i en nivå som gör att vi skulle behöva 4,5 jordklot för att resurserna ska räcka. Nu har vi bara ett jordklot och det är tydligt att vi måste ställa om vårt sätt att leva om vi ska ha något att lämna över till våra barn och barnbarn.

Föreställ dig ett samhälle utan avfall, där det vi slänger tas om hand och används igen och igen. För att minska avfallsmängder måste vi arbeta med att förebygga att avfall uppstår, vilket kretsloppsplanen har åtgärder för.

Kretsloppsplanen berör alla som bor eller verkar i kommunerna – det vill säga både kommunala förvaltningar, kommunala bolag, företag och kommunernas medborgare. Planen styr hur konsumtionen ska minska och hur vi ska hantera återvinning och återbruk, vilket kommer att påverka dig i din vardag.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.