Tobak och rökfria miljöer

Den som utsätts för tobaksrök, direkt eller indirekt, har markant ökad risk för att drabbas av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och allergier. Alla har rätt att vistas i en rökfri miljö.

För att skydda människor mot passiv rökning finns det platser och miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Rökförbudet omfattar inte endast tobak, utan även elektroniska cigaretter, örtprodukter eller andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning. Syftet är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka.

Alla serveringar i Sverige ska vara rökfria. Lagen gäller alla ställen där man säljer mat eller dryck för förtäring. Det är den som äger eller disponerar lokalen eller området som ansvarar för att rökning inte sker.

Det är miljö- och byggenheten i  Säters kommun som ansvarar för tillsynen över rökfria miljöer.

Här gäller rökförbud

  • I lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom, på skolgårdar och på motsvarande områden för förskolor och fritidshem.
  • I lokaler för hälso- och sjukvård.
  • I lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • På inrikes kollektivtrafik, lokaler och andra utrymmen som är avsedda för den som reser med sådana färdmedel.
  • I lokaler där en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas.
  • På uteserveringar.
  • På inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid busshållplatser, perronger och liknande områden utomhus för resenärer i inrikes kollektivtrafik.
  • Vid entréer till rökfria lokaler (ex. myndigheter, butiker, restauranger och samlingslokaler).

Borlänge, Falun, Gagnef, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Säter samarbetar i en gemensam nämnd (kallad ATL) när det gäller tillsyn och frågor kring alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Alla som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Har du frågor om tillsynen av tobak?

Mer information finns på ATL-kontoret i Falun på den gemensamma ATL-nämndens webbplats.

Har du frågor om rökfria miljöer i Säters kommun?

Vänd dig till miljö- och byggenheten på telefon 0225-55 000.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.