Livsmedel

Alla företag och organisation som till exempel producerar, transporterar eller säljer mat ansvarar för att reglerna i livsmedelslagstiftningen följs. Kontrollen är till för att skydda konsumenten och dess rätt till säker mat och korrekt information.

Det är kommunens miljö- och byggenhet som regelbundet kontrollerar att livsmedelsföretagen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Resultatet ska ge en allmän bild av hur verksamheten följer lagstiftningen. Hur ofta kontrollerna görs beror på verksamhetens storlek och vilka typer av livsmedel som hanteras. Miljö- och byggenheten kontrollerar även på hur verksamheten märker och presenterar sina varor.

Registrera livsmedelsanläggning

Tillagning eller försäljning till allmänheten av livsmedel får endast ske i en registrerad anläggning. Du anmäler om registrering via kommunens e-tjänst Livsmedelsanläggning-anmälan om registrering. Anmälan ska skickas in senast två veckor innan du startar din verksamhet. Du måste ha en bekräftelse från miljö- och byggenheten innan du får öppna verksamheten. Verksamheten kommer att kontrolleras efter att den startat. Har du inte möjlighet att ansöka via kommunens e-tjänst kan du beställa blanketter via kommunens kundtjänst på telefon 0225-55 000.

Efter beslut om registrering kommer din anläggning att riskklassificeras i enlighet med Livsmedelsverkets vägledning. Detta är förenat med en avgift som baseras på din omfattning och art.

Handläggningsavgiften för en anmälan är 1302 kronor enligt taxan för 2023. Mer information om avgifter och priser hittar du på kommunens webbsida Taxa inom livsmedelsområdet. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Ny riskklassningsmodell från 1 januari 2024

Från och med 1 januari 2024 ska alla livsmedelsverksamheter i Sverige vara klassade enligt en ny riskklassningsmodell. Syftet med den nya modellen för fastställande av kontrollfrekvenser är att skapa en mer enhetlig riskklassning av livsmedelsföretag oavsett var i landet företaget bedrivs och att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverkets webbplats kan du även se ett webbinarium om riskklassningsmodellen.

Riskklassningsmodellen – så räknas mängden kontroll ut

Undrar du hur mycket kontroll ditt företag kommer att få enligt den nya riskklassningsmodellen? På Livsmedelsverkets webbplats finns samlad information.

Mer information för livsmedelsföretag

Vill du som livsmedelsföretag veta mer? På Livsmedelsverkets webbplats finns branschriktlinjer för olika ämnesområden så som till exempel butik, honung, fast food, restaurang och bageri, ekologisk produktion och så vidare.

Behjälplig information till livsmedelsföretagare

Vilka regler finns för livsmedelsföretagare? Hur fungerar den offentliga kontrollen? På Livsmedelsverkets webbplats hittar du fakta om företagande i livsmedelsbranschen och om kontroll av livsmedel.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.