Bygga nytt, bygga om, bygga till eller riva

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller riva behöver du ofta tillstånd från kommunens byggnadsnämnd. Den åtgärd du ska göra måste uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Du måste även utforma och anpassa byggnaden till omgivningen, gällande planbestämmelser och hänsyn till grannar. Även vid rivning av byggnad måste vissa regler uppfyllas. Här hittar du information om vad som gäller.

Om du har funderingar på något svårt ord eller svårt begrepp, hittar du förklaringar i vår ordlista. Ordlista för bygglov på sater.se.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.