Förorenade områden

Ett förorenat område är ett område som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. Det förorenade området kan utgöras av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning. Det förorenad området måste utredas och vid behov saneras, eller efterbehandlas, innan området kan användas till annat.

Anmälan vid sanering, grävarbeten och andra åtgärder

Om du planerar att sanera ett förorenat område är du oftast skyldig att anmäla det. Likaså om du planerar grävarbeten eller liknande vid en fastighet som du vet är förorenad.

Beställ blanketten Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten. Du behöver skicka in din anmälan minst sex veckor innan planerad åtgärd.

Rapportera om du upptäcker förorening

Om du upptäcker en förorening, till exempel vid ett grävarbete, ska du genast meddela tillsynsmyndigheten om föroreningen. Det är kommunen som arbetar också med tillsyn, undersökningar och utredningar på lokal nivå.

Detta ska du göra oavsett om området tidigare har ansetts som förorenat eller inte. Det är du som äger eller använder en fastighet som ska meddela myndigheten.

Var finns förorenade områden?

Förorenade områden kan finnas vid pågående verksamheter eller vid verksamheter som sedan länge är borta. Även utfyllda områden kan vara förorenade.

För att veta om ett område är förorenat eller inte måste prov tas på exempelvis mark, vatten eller grundvatten. Mer information om provtagning finns på Statens Geologiska Instituts webbplats.

Vill du se var det finns misstänkt eller konstaterat förorenade områden, använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) som du hittar på Länsstyrelsens webbplats. Kartinformationen hämtas ur den nationella databasen EBH-stödet.

Ansvarig för undersökningar och sanering

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. En verksamhetsutövare som har tagit över en verksamhet som tidigare har orsakat en förorening kan bli ansvarig för undersökning och sanering av området. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

En fastighetsägare kan vara ansvarig för undersökning och sanering av föroreningen om:

  • Fastighetsägaren har förvärvat en förorenad fastighet genom köp, byte eller gåva den 1 januari 1999 eller senare och ingen ansvarig förorenare kan ställas till svars.
  • Fastighetsägaren gräver eller genomför andra åtgärder som leder till att föroreningar sprids.

En fastighetsägare kan också bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den. I vissa fall kan fastighetsägaren också bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på fastigheten.

Deponier kan ses både som ett förorenat område och en pågående verksamhet. Detta innebär att fastighetsägaren kan bli ansvarig för den pågående verksamheten.

Som exploatör av en fastighet där det finns eller där det misstänks finnas ett förorenat område är du skyldig att se till att exploateringen kan ske utan risk för människors hälsa och miljön. Detta kan innebära att en exploatör måste genomföra undersökningar och saneringar.

Har du frågor?

Kontakta miljö- och byggenheten genom att ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.