Kompostering

Så här komposterar du hemma

Du får bara kompostera hemma om du har en godkänd kompost. Ansökan om kompostering gör du via kommunens e-tjänst ”Anmälan om kompostering av organiskt material”. Du betalar en handläggningsavgift enligt gällande taxa.

Förutsättningarna för att du ska få kompostera är att komposten:

  • Är skadedjurssäker. Runda hål får vara max åtta mm i diameter och springor max fem mm breda.
  • Har tillräcklig volym. Räkna med minst 100 liter i volym per person i hushållet för oisolerade behållare, minst 75 liter för behållare med tre cm isolering och minst 50 liter för behållare med sex cm isolering.
  • Allt komposterbart hushållsavfall ska kunna komposteras, även till exempel kött och fisk.
  • Komposten ska skötas så att den fungerar och inte orsakar olägenhet för människor eller miljön.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.