Tips för ett smidigt besök

  • Packa bilen utifrån ordningen på containrarna och lägg det som kommer först mest tillgängligt.
  • Sortera enligt anvisningar på skyltarna. Om avfallet består av flera olika material utgår du från vad det står mest av.
  • Undvik att blanda avfallet i säckar. Du måste ändå sortera på återvinningscentralen. Det är inte tillåtet att slänga hela säckar med avfall i en container.
  • Städa efter dig om det behövs. Det finns skyfflar och sopborstar att låna.
  • Fråga gärna personalen om du inte vet hur något ska sorteras.
  • Ta gärna med handskar för att undvika skador.

Karta över återvinningscentralen

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.