Avfallstaxa

Alla betalar en avgift för sin avfallshantering. Avgiften för hushållsavfall kallas för avfallstaxa och är indelad i en grundavgift och en hämtningsavgift. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hitta priser och avgifter.

Antagen av

Kommunfullmäktige 2023-06-15, § 136

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.