PFAS-nivåer i kommunens vattentäkter

Säters kommun ansvarar för – och distribuerar dricksvatten från 12 stycken vattentäkter. Vatten och återvinningsenheten har gjort analyser på vattnet från samtliga vattentäkter för att kartlägga om det finns spår av PFAS.

I elva av vattentäkterna finns det inga spår av PFAS. I vattentäkten som förser Skenshyttans vattenverk finns väldigt låga nivåer. Dessa nivåer är så pass låga att livsmedelsverket inte rekommenderar att det behövs åtgärder. Det sker redan ett arbete för att lägga ner Skenshyttans vattentäkt och istället förse Skenshyttan med vatten från Ulvshyttan. Detta planeras vara klart under hösten 2024. 

Det här är PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Det finns fler än 10 000 olika PFAS-ämnen och de mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA.   De åtgärdsgränser som Livsmedelsverket har för PFAS i dag gäller PFAS11, som är en grupp om 11 olika PFAS-ämnen. Från 1 januari 2026 kommer nya gränsvärden från Livsmedelsverket. De nya gränsvärdena gäller PFAS4 och PFAS21. 

Livsmedelsverkets rekommendationer i dag säger att dricksvatten som innehåller mindre än 90 nanogram PFAS11 per liter kan drickas utan särskild åtgärd. Från 1 januari 2026 gäller följande gränsvärden: 

  • PFAS4: 4 nanogram per liter
  • PFAS21: 100 nanogram per liter

1 nanogram = 0,000 000 001 gram. Värden med ”<” före innebär att halten är för låg för att kunna mäta. 

Mer information om PFAS finns på Livsmedelsverkets webpblats.

Analysresultat per vattentäkt 

Prover togs 15 februari eller 24 april 2024 – beroende på vattentäkt. Alla analyser är utförda av ackrediterad laboratorium SGS analytics AB. 

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.