Vattenmätare

Du som har kommunalt vatten har en vattenmätare installerad hemma hos dig. Vattenmätaren visar hur mycket kallvatten du förbrukar i ditt hus. Det gör vi för att både du och vi ska vara säkra på att mätaren fungerar som den ska och att den mäter rätt mängd förbrukat vatten. På så sätt säkerställer vi att du bara betalar för det vatten som du har använt. Det är ett lagkrav att vattenmätaren ska bytas ut minst vart tionde år.

Kommunen äger din vattenmätare

Vattenmätaren i ett normalt hushåll sitter på röret med inkommande kallvatten. Fastigheter med fler byggnader med inkopplat vatten kan ha en mätarbrunn på tomten där vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning. Alla fastigheter som har kommunalt vatten har en förbindelsepunkt.

En förbindelsepunkt är gränsen där ansvaret för ledningar och installationer övergår mellan fastighetsägaren och kommunen. Alla installationer på fastighetens sida om förbindelsepunkten är fastighetsägarens ansvar, förutom vattenmätaren.

Vattenmätaren ägs av Säters kommun och det är vi som står för kostnaden av mätaren och installationen av den. Vattenmätaren monteras av personal från kommunen efter att din mätarplats har godkänts. Du har skyldighet att ge kommunens personal tillgång till mätarplatsen för till exempel avläsning eller byte.

Även om det är kommunen som äger din vattenmätare är du som fastighetsägare ansvarig för att mätaren skyddas mot kyla, värme eller annan yttre påverkan. Du är också ansvarig för att kontrollera avstängningsventilerna regelbundet så att de går att stänga av vid behov.

Vattenmätare
Vattenmätaren ska ha en skjutbar kopplingshylsa och monteras i horisontell förankrad mätarkonsol samt förses med avstängningsventiler.

Du behöver installera en godkänd vattenmätarkonsol

För att mätarplatsen ska vara godkänd ska vattenmätaren vara monterad i en vattenmätarkonsol. Det är ett väggfäste som sitter bakom vattenmätaren och som fäster i röret på var sin sida om vattenmätaren. Installationen blir mer stabil med en konsol. Den är till för din egen säkerhet och trygghet för att minimera risken för kostsamma vattenläckor hemma hos dig. Det blir inte heller någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbyte om du har en konsol monterad.

En mätarkonsol minskar också risken för vattenläcka inne hos dig som fastighetsägare. Du behöver kontakta en VVS-firma för installationen av en konsol. Är du händig kan du också montera konsolen själv.

Om det inte finns en konsol kan inte byte av vattenmätare genomföras utan risk för skada på ditt hus eller utan risk för personskada för den som installerar vattenmätaren. Är det svårt med utrymme och svårt att se hur konsolen kan få plats, konsultera med en VVS-firma för att få råd om hur du skapar en godkänd mätarplats.

Om du saknar konsol och inte monterar en sådan trots att vi påtalar det, kan det ligga till grund för att stänga av vattnet på din fastighet.

Vattenmätarkonsol av metall
Vattenmätarkonsol

Det här innebär en godkänd mätarplats

Platsen där mätaren sitter, samt all utrustning omkring mätaren som kopplingar, rör, ventiler och konsol tillhör dig som fastighetsägare. Det kallas för mätarplats. Det är ditt ansvar att se till att mätarplatsen är godkänd innan vi kan göra mätarbytet. Du står själv för kostnaden av eventuella reparationer om ledningar går sönder eller om ventiler behöver bytas ut. Du behöver själv anlita en VVS-firma som åtgärdar detta. Det finns några saker du behöver tänka på för att mätarplatsen ska vara godkänd:

 • Vattenmätaren ska placeras i ett frostfritt utrymme.
 • Avstängningsventiler ska finnas på var sida om mätaren.
 • Väggar och golvet intill ska tåla eventuellt vattenläckage.
 • Vattenmätaren ska vara fast monterad i en vattenmätarkonsol.
 • Mätarkonsolen ska vara anpassad för storleken på vattenmätaren.
 • Mätarplatsen bör vara upplyst.
 • Vattenmätaren ska vara placerad minst 500 millimeter från golvet.
Illustration över godkänd vattenmätarplats
Exempel på hur en godkänd mätarplats ska se ut.

Avläsning och mätarbyte

Säters kommun äger och ansvarar för att vattenmätaren mäter vattenflödet korrekt. För att säkerställa mätningen byts den ut med jämna mellanrum. I normalfall är perioden på tio år. Om du tycker att din mätare visar på en onormal hög förbrukning kan det bero på en rinnande toalett eller kran.

Avläsning sker normalt en gång per år. Säters kommun skickar då ett avläsningskort så du kan göra din avläsning och rapportera in till Vatten & Återvinningsenheten. Utifrån din årliga avläsning uppskattas din preliminära årsförbrukning. När nästa verkliga avläsning rapporteras in justeras den vattenmängd du betalat för under året mot den nya avläsningen.

Har du betalt för mer vatten än du förbrukat under året får du tillbaka pengar. Har du betalat för mindre vatten än du förbrukat under året får du betala för det vatten du har använt. Du kan lämna hur många avläsningar du vill. Det gör du antingen genom att logga in på e-tjänster eller genom att ringa kommunens växel på telefon 0225-550 00.

Det är ingen fara om det blir en luftbubbla i vattenmätaren. Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage.

Regler om mätarbrunn

Ibland kan en vattenmätare inte monteras inne i fastigheten utan monteras då i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas då som mätarplats och är fastighetsägarens ansvar. Som fastighetsägare ansvarar du också för att mätarbrunnen har ett lock som är lätt att lyfta, att det finns en stege som man kan klättra ner på, att mätarbrunnen är lättillgänglig och röjd från stenar, buskar och sly. Mätarplatsens utformning måste vara godkänd och uppfylla samma krav som en mätarplats inne i en fastighet (med undantag för golvbrunn och belysning).

Opålitlig avstängningsventil måste bytas ut

Har du en avstängningsventil kallad LK 580, LK 581 eller LK582 bör den bytas omedelbart av behörig fackman eftersom de är av äldre modeller som inte är godkända eller tillförlitliga. Ventilerna går lätt sönder när de stått orörda ett tag. Detta kan orsaka omfattande vattenskador. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket.

Försök inte själv att vrida på ventilen innan den är utbytt då det finns risk för personskador samt risk för omfattande vattenläcka.

Har du redan fått en tid bokad för vattenmätarbyte och har en gammal avstängningsventil, tänk på att boka om din tid för vattenmätare efter att behörig fackman bytt ut ventilerna.

Opålitlig avstängningsventil.

Det här kostar vattenläckage dig som fastighetsägare

Du som bor i villa behöver tänka på att undvika läckor hemma hos dig. Beroende på hur mycket det läcker från till exempel en droppande kran eller en rinnande toalett kan det kosta ganska mycket per år, allt från några hundralappar till tusentals kronor.

 • En droppande kran motsvarar en förbrukning på ungefär 15 kubikmeter per år.
 • En stril motsvarande en sytråd (0,3 mm) motsvarar en förbrukning på ungefär 30 kubikmeter per år.
 • En tunn stråle motsvarande en synål (0,9 mm) motsvarar en förbrukning på ungefär 300 kubikmeter per år.
 • En toalett som står och rinner motsvarar en förbrukning på ungefär 700 kubikmeter per år.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.