Kommunalt vatten

I Säters kommun har vi tolv vattenverk. Vid alla våra vattenverk använder vi grundvatten för att framställa dricksvatten. På de flesta platser har vi ett grundvatten av god kvalitet som inte behöver behandling innan vattnet levereras ut till fastighetsägarna.

Det kommunala dricksvattnet är ett av våra mest kontrollerade livsmedel, både vad gäller smak, utseende och kvalitet. Inga skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen får finnas i vattnet. Varje månad tar vi prover på olika platser i kommunen för att kontrollera att vattnet håller den kvalitet som det ska.

Vattenskydd

Vi och vårt samhälle behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan kräva utbyggnader och utveckling av reningstekniken. Det är bättre att motverka eller ta bort en förorening vid källan än att försöka rena bort den i efterhand. För att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt finns det vattenskyddsområden. Ett vattenskyddsområde syftar till att ge vattentäkten ett skydd mot verksamheter eller åtgärder som kan förorena vattentäkten. De vattentäkter som råvattnet tas ifrån och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar.

Du som bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver vara extra varsam. Varje vattenskyddsområde har föreskrifter som reglerar till exempel markanvändning och användning av bekämpningsmedel. Det är för att förhindra föroreningar och minska risken för att vattentäkten blir obrukbar som dricksvattentäkt.

Många intressenter berörs när man inrättar ett vattenskyddsområde. Därför är det ofta ett komplicerat arbete. I Säters kommun har vi flera vattentäkter helt utan vattenskyddsföreskrifter. Även våra största vattentäkter saknar fullständigt vattenskydd. Vi jobbar för att upprätta skyddsområden med föreskrifter kring samtliga av kommunens vattentäkter.

Kranvatten eller flaskvatten

I Säter har vi tillgång till gott, rent vatten direkt i kranen dygnet om. Vattnet vi levererar är färskt, lokalproducerat, håller god kvalitet och billigt. Trots det så väljer många att köpa flaskvatten.

Därför ska du välja kranvatten

 • Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten.
 • Transporten av en liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten
 • Att producera och leverera en liter flaskvatten släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa upp en liter vatten från kranen
 • Kranvatten är alltid färskt, medans flaskvattnet kan ha stått i veckor och månader i lager och transporter.
 • Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Kvaliteten är hög och uppfyller Livsmedelsverket krav.

Tips för att piffa till vårt kranvatten

 • Investera i en kolsyremaskin om du gillar kolsyrabubblor
 • Tappa upp en tillbringare med vatten och ställ i kylen för att ha kallt vatten under dagen
 • Smaksätta vattnet med färska, naturliga ingredienser. Pröva med några skivor citron, apelsin, gurka, vattenmelon, jordgubbe, färska örter som mynta eller citronmeliss.
Tre burkar på rad med vatten och frukt
Piffa till ditt kranvatten med lite frukt och bär!

Vad menas med mjukt och hårt dricksvatten?

Hur hårt ett vatten är beror på innehållet av kalcium (Ca) och magnesium (Mg). Ju mer kalcium och magnesium desto hårdare är vattnet. Det är alltid mycket mer kalcium än magnesium i vattnet. Hårdheten anges i tyska hårdhetsgrader (°dH) och om värdet är över 10 °dH räknas vattnet som hårt.

Mjuk  eller hårt vatten

 • mycket mjukt, 0-2 °dH
 • mjukt,  2-5 °dH
 • medelhårt, 5-10 °dH
 • hårt, 10-20 °dH
 • mycket hårt, >20 °dH

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.