Ledningsnät

Vattenledningar leder vattnet ut till fastigheter i kommunen. Avloppsledningar leder avloppsvatten från fastigheterna till reningsverket. Dagvattenledningar tar hand om regnvatten från våra tomter, gator och torg.

Ledningar för kommunalt vatten

I Säters kommuns finns det 208 km ledningar för att leverera vatten till alla som har kommunalt vatten i kommunen. Det finns åtta reservoarer som fungerar både som reserv och utjämnare vid tillfälliga toppar i vattenförbrukningen. För att vattnet ska nå de högst belägna fastigheterna behöver vattnet pumpas. Vi har tryckstegringsstationer där pumpar höjer trycket i ledningsnätet.

Avloppsledningar

Kommunen har 142 km avloppsledningar för att transportera avloppsvattnet till reningsverket för att renas. Precis som på vattenledningssystemet behövs även här tryckstegringar men här lyfter vi upp vattnet från lågt belägna fastigheter till högre platser där vattnet sedan med själv kan rinna ner till reningsverken. Där avloppsvatten pumpas kallas det för pumpstationer.

Asbest i vattenledningar

På 1960-talet var det vanligt att bygga vattenledningar av asbestcementrör. Materialet är mycket hållbart och beständigt. Enligt Livsmedelsverket (SLV) utgör asbest i dricksvattenledningar inte någon hälsorisk.

Asbestcementrör utgör ingen hälsofara när de väl ligger på plats i marken. Asbestfibrerna är ingjutna i betongen och kan inte komma ut i vattnet. Hälsorisken uppstår först i samband med att ledningen rivs och materialet riskerar att brytas sönder. Säters kommun har 1850 meter asbetscementrör; huvudledningen från vattentäkten i Solvarbo, som förser de sista husen i Solvarbo med vatten. Denna ledning byggdes 1963.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.