Anslutning tilll kommunalt vatten och avlopp

Beställning av vatten- och avloppsanslutning

Skicka in en anmälan för den ordinarie vatten- och avloppsanslutningen så tidigt som möjligt. Om en ny servis behöver grävas fram tar det minst sex veckor efter att vi fått in din anmälan. När kommunen registrerat din anmälan skickar vi ut en anvisning med förbindelsepunktens läge, antalet mätare samt information om hur anslutningen ska gå till.

Kontakta oss för ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Telefon 0225-55 000 eller e-post sbn@sater.se.

Det här gäller för kommunalt vatten och avlopp (VA)

Allmänna bestämmelser för användning av kommunens allmänna avloppsanläggning (förkortat ABVA) är ett regelverk som gäller alla fastighetsägare som är anslutna till Säters kommuns vattenledningsnät. I ABVA finns bland annat regler för gränsdragningen mellan kommunen och den enskilda fastighetsägarens ansvar.

Ansvarsfördelningen för förbindelsepunkten

Du som fastighetsägare ansvarar själv för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Det innebär att du står för åtgärder inom din fastighetsgräns samt fram till förbindelsepunkten. Säters kommun ansvarar för ledningar och anläggningar ute i gatan och fram till förbindelsepunkten,

Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av förbrukningen.

Mer information hittar du på kommunens webbsida om vattenmätare.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.