Dagvatten

När det regnar, snön smälter eller vatten spolas på marken, rinner vatten ytligt på tak, markytor och gator. Detta vatten kallar vi för dagvatten. Även uppträngande grundvatten räknas som dagvatten.

En del av dagvattnet rinner direkt till närmaste vattendrag, medan en stor del färdas via diken eller brunnar och ledningar till avloppsreningsverket innan dagvattnet når en sjö eller ett vattendrag.

I städer är en stor del av marken asfalterad eller hårdgjord på andra sätt så att inte vattnet kan rinna ner i marken och bli till grundvatten. För att inte dagvattnet ska föra med sig miljöskadliga ämnen till sjöar och vattendrag ska du inte tvätta bilen direkt på gatan eller slänga skräp i brunnar.

Ta hand om vatten på tomten

Genom att låta dagvatten från ditt tak rinna ut på marken via stuprörsutkastare, låter du vattnet rinna ner i marken och bidrar till grundvattenbildning. Då minskar du också risken för översvämning i din fastighet samt belastningen på kommunens avloppsreningsverk. Det minskar även belastningen på sjöar och vattendrag.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. På SGU:s webbplats kan du läsa mer om vatten och låga grundvattennivåer.

Tvätta bilen rätt

När du tvättar bilen hemma på gatan spolas miljöfarliga tungmetaller och kemikalier ner i vägbrunnarna och vidare till närmaste vattendrag eller sjö utan att passera ett reningsverk. Tvättvattnet förgiftar vattendraget.

Ett bättre alternativ är att köra bilen till en biltvätt där vattnet tas om hand. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet. Om du inte har möjlighet att åka till en tvättplats, är det bättre att stå på grus eller gräs så att inte vattnet hamnar i vägbrunnen.

Visste du att tvättvattnet innehåller både föroreningar från bilen och kemikalier från bilvårdsmedlet som används? Bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester – inget som man vill bada i direkt.

Använd alltid bilvårdsprodukter som är miljömärkta med exempelvis Svanen eller Bra Miljöval.

En röd bil som tvättas i en biltvätt.
Tvätta bilen rätt.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.