Kommunalt avlopp

Säters kommun renar avloppsvatten från fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för VA (vatten och avlopp).

I kommunen har vi åtta avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket är byggda för att rena avföring, urin och toalettpapper. Det renade avloppsvattnet vi släpper ut håller de reningskrav som ställs. Det största reningsverket betjänar Säters tätort och är dimensionerat för 8000 personer. Ett av de minsta är beläget i Fäggeby och är dimensionerat för 200 personer.

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ansvarar själva för sitt dricksvatten och för att rena sitt avloppsvatten. Mer information enskilda avlopp hittar du på kommunens webbsida om små avlopp.

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten

Spola aldrig ner hushållspapper, våtservetter, plåster, tandtråd, hår från hårborstar, tops, bindor, kattsand eller andra föremål i toaletten. Det ska till soppåsen, annars är risken stor att det blir stopp på ditt eller kommunens ledningsnät.

Färg eller andra kemikalier i ditt spillvatten kan störa och i värsta fall döda reningsverkets nyttiga bakterier. Därför ska exempelvis lösningsmedel, kemikalier, färger och giftiga ämnen lämnas till återvinningscentralen.

Ställ in en papperskorg i badrummet

Har du ingen avfalls- eller pedalhink i ditt badrum är det en bra idé att skaffa en. Det blir enklare att undvika att den lilla snusprillan eller topsen hamnar i toaletten. Du bidrar på så sätt till att minska mängden skräp som spolas ner i avloppet varje år.

En gul papperskorg
Ställ in en papperskorg i badrummet så blir det lättare att slänga tops, snusprillor och annat som inte får hamna i toaletten.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.