Formulär för ändring av avfallsabonnemang – privat

I formuläret nedan kan du som privatperson ändra storlek på kärlet för restavfall eller ändra hur ofta du vill ha tömning. Kärlet för matavfall töms var fjortonde dag, oavsett vilken tömningsfrekvens du har valt för restavfallet.

Ändring avfallsabonnemang privatpersoner

  • Anläggningsadressen är adressen på platsen där ditt sopkärl står.
  • Fastighetsbeteckningen hittar du på dokument som handlar om din fastighet. Du kan också använda Lantmäteriets tjänst "Min fastighet" för att få information om dina egna fastigheter. Du loggar in med Bank-ID.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.