Rivningslov och anmälan om rivning

Rivningslov

Rivningslov behövs bara inom detaljplanelagda områden eller inom områden där sådant lov krävs i områdesbestämmelser.

Anmälan om rivning

En anmälan om rivning syftar bland annat till att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Anmälan ska vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning. Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren har erhållit ett startbesked från miljö- och byggenheten.

Rivningsplan

Till anmälan bifogar du en rivningsplan som beskriver hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. I vissa fall kan miljö- och byggenheten besluta att rivningsplan inte behövs. Syftet med planen är att rivningen ska ske på sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig på ett miljöriktigt sätt.

Så ansöker du om rivningslov

Beställ blanketten Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsat bygglov på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Avgift för handläggning om rivningslov

I de flesta fall tas en avgift ut för handläggningen av ansökan eller anmälan. Du kan hitta avgifter och priser på kommunens webbsida Plan- och bygglovstaxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.