Förhandsbesked

I många fall finns det inget bra underlag, till exempel planer eller riktlinjer, som talar om hur en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Innan du lägger för mycket tid och pengar i ditt projekt är det bra om du ansöker om ett förhandsbesked hos miljö- och byggnämnden. Om du får ett positiv förhandsbesked är det bara att fortsätta din planering. Får du ett negativt förhandsbesked behöver du tänka om.

Ett förhandsbesked kan du söka på mycket enkla handlingar, oftast bara en karta eller några rader. Vanligaste förhandsbeskeden gäller nybyggnad av enbostadshus på landsbygden.

  • Förhandsbeskedet gäller under två år men ger inte rätt att påbörja byggandet.
  • Förhandsbesked, alternativt bygglov, krävs för att Lantmäteriet ska göra en avstyckning.

Ansök om förhandsbesked

Fyll i blanketten Ansökan om förhandsbesked på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Avgift för handläggning om förhandsbesked

I de flesta fall tas en avgift ut för handläggningen av ansökan. Du kan hitta avgifter och priser på kommunens webbsida Plan- och bygglovstaxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.