Marklov

Inom detaljplanerat område behöver du ha ett marklov om det du vill göra berör höjdläget på marken mer än 50 centimeter på en tomt eller allmän plats.

Skälen till att du behöver marklov är framförallt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras. I vissa fall är det uppenbart att även uppfyllnader av till exempel vallar påverkar miljön på ett sätt att vi alla påverkas i vår upplevelse av till exempel stadsbilden.

Det krävs också marklov om du vill fälla träd eller plantera skog, om sådant krav finns i gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Ansökan om marklov

Beställ blanketten Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsat bygglov på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Avgift för handläggning av marklov

I de flesta fall kommer en avgift att tas ut för handläggningen av ansökan eller anmälan. Du hittar avgifter och priser på kommunens webbsida Plan- och bygglovstaxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.