Omsorg och hälsa

Två händer som håller i varandra

Omsorg och hälsa

Säters kommun erbjuder stöd, rådgivning, samtal samt omsorg eller sjukvårdsinsatser till människor i alla åldrar i olika skeden av livet.

Hitta mer information på kommunens webbsida Stöd och omsorg.

Hjälp till äldre

Bor du kvar hemma kan du få hemtjänst och trygghetslarm. Vi har också tre särskilda boenden och ett korttidsboende där du kan få service och omvårdnad dygnet runt. För personer med demenssjukdomar har vi dagverksamhet.

Mer information på kommunens webbsida Äldre och omsorg.

Funktionsnedsättning

Vi hjälper dig som har en funktionsnedsättning att leva som alla andra i samhället. Du får stöd att utvecklas utifrån dina behov och förutsättningar.

Mer information på kommunens webbsida Funktionsnedsättning.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är stöd du kan söka om du har försörjningssvårigheter. Har du hamnat i ekonomiska svårigheter kan du få budget- och skuldrådgivning.

Mer information på kommunens webbsida Socialt och ekonomiskt stöd.

Missbruk och beroende

Inom öppenvården erbjuder vi stöd och behandling för att leva ett bra liv utan alkohol, droger, tabletter, spel eller annan beroendeproblematik.

Mer information på kommunens webbsida Missbruk och beroende.

Familj, barn och ungdom

Barn och ungdomar ska få växa upp under så trygga hemförhållanden som möjligt. Därför arbetar vi i förebyggande syfte med föräldrar, skola, polis och arbetsförmedling.

Är du utsatt för våld erbjuder vi stödinsatser som till exempel skyddat boende, ekonomiskt bistånd och stöd i föräldrarollen.

Mer information på kommunens webbsida Familj, barn och ungdom.

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda boenden, gruppbostäder och för dig som inte kan ta dig till vårdcentralen. Övrig hälso- och sjukvård är det Region Dalarna som ansvarar för.

Mer information på Region Dalarnas webbplats 1177.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.