Missbruk och beroende

Ett missbruk och beroende kan bestå av olika saker, till exempel droger, alkohol, tabletter och spel. Här får du information om hur vi kan hjälpa dig som har ett missbruk och beroende och även hur du som anhörig kan få stöd och hjälp.

Har du ett alkohol- eller droganvändande du vill förändra?

  • Funderar du på att dra ner på din alkohol-, drog,- eller tablettkonsumtion?
  • Har någon klagat på ditt drickande eller drogande och du har blivit irriterad?
  • Är du anhörig till någon som dricker eller drogar på ett sätt som får allvarliga konsekvenser?
  • Vill du som anhörig ha råd och stöd i att leva med en beroendeperson?
  • Är du beroende av alkohol, droger, spel, tabletter (lugnande, sömn och smärtstillande), mat, shopping, eller dator?

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Det finns också flera ideella organisationer som arbetar för samma sak.

För dig som har ett beroende eller om du är anhörig till en person med beroendeproblematik kan du även vända dig till öppenvårdsmottagningen.

Det här kan du få hjälp med

Socialtjänsten

Har du ett missbruk eller beroende som du vill förändra så kan du kontakta socialtjänstens vuxengrupp för stöd och behandling. En ansökan från enskild leder alltid till att en utredning genomförs som visar på hur du som sökande bäst kan få hjälp. Om du är under 18 år ska du vända dig till barn- och ungdomsgruppen. Mer information finns på kommunens webbsida om socialtjänst för barn och unga.

Öppenvården

Vi finns till för både dig som har ett missbruk eller beroende eller till dig som är anhörig till någon med missbruk eller beroende. Öppenvården är ett enkelt sätt att få professionell hjälp för att må bättre. Vi ger stöttning i att leva ett bra liv utan exempelvis alkohol, droger, tabletter eller spel.

Öppenvården har självklart tystnadsplikt och det är helt kostnadsfritt att gå i samtal eller behandling.

Öppenvården erbjuder

  • enskilda samtal
  • stödgrupper för människor som har behov av att reflektera kring sin livssituation
  • behandling för sitt beroende i öppenvård
  • motivationssamtal
  • NADA akupunktur*

*NADA står för National Acupuncture Detoxification Association. NADA akupunktur kan vara ett bra komplement vid behandling av beroende.

Anhörig

Att leva som anhörig till en person med missbruk innebär ofta att att det är lätt att dras med i missbrukarens destruktivitet. Anhöriga till missbrukare påverkas mer eller mindre av sina upplevelser. Hur det tar sig uttryck kan vara väldigt olika för olika personer. Våra situationer och livsomständigheter ser olika ut, du kanske är anhörig till barn, föräldrar, en nära släkting eller en partner. 

Du som anhörig är välkommen att kontakta oss på socialtjänsten eller öppenvården för att få hjälp och stöd enskilt eller i grupp.

Om du är orolig för en anhörig eller vän kan du göra en anmälan

Du kan göra en anmälan till socialtjänsten om du känner oro över någons missbruk. När vi får in en anmälan om någons missbruk gör vi en förhandsbedömning genom samtal med den som blivit anmäld. Sedan görs en bedömning om utredning ska inledas eller inte och personen erbjuds stöd och hjälp från socialtjänsten.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.