Äldre och omsorg

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska kommunerna i Sverige verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. För dig som behöver stöd och hjälp i din vardag har Säters kommun olika insatser för dig som är äldre och som du kan ansöka om.

Här hittar du information om till exempel stöd i hemmet, olika boendeformer, hälso- och sjukvård, anhörigstöd samt taxor och avgifter.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.