Funktionsnedsättning

Verksamheten funktionsnedsättning verkställer beslut i form av olika insatser utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) och Socialtjänstlagen, (SoL).
Verksamheten hjälper dig som har en funktionsnedsättning att leva som andra i samhället. Du får stöd att utvecklas utifrån dina behov och förutsättningar.

Verksamhetens ledord är Trygghet, Livskvalitet och Framtidstro.

  • Trygghet står för kontinuitet, kompetens, samverkan och bra bemötande från personalen.
  • Livskvalitet står för upplevd delaktighet, självbestämmande och integritet samt stöd för att bibehålla och utveckla dina egna funktioner för att du ska kunna leva ett självständigt liv.
  • Framtidstro är visioner och skapandet av möjligheter för varje person.

När du fått beslut om insatser kommer du tillsammans med personalen att göra en plan där du beskriver hur du vill att din insats  och ditt behov av stöd ska genomföras. I planen beskriver ni även målsättningen med insatsen.

Av genomförandeplanen ska det framgå:

  • om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka
  • vilka mål och delmål som gäller för insatsen
  • när och hur insatsens delar ska genomföras
  • på vilket sätt du har varit med och tagit fram planeringen
  • vilka personer som har deltagit i planeringen
  • när planen har fastställts
  • när och hur planen ska följas upp.
PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.