Informationssamtal när föräldrar inte är överens

Föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan få ett så kallat informationssamtal. Det är krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en eventuell tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Ett informationssamtal är till för att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Under samtalet får föräldrarna stöd för att kunna göra överenskommelser och på det sättet undvika en rättslig process i domstolen.

Det är familjerätten i den kommun där barnet eller barnen är folkbokförda som ansvarar för informationssamtalen och det är dit du som förälder ska vända dig och begära ett informationssamtal.

  • Samtalen hålls gemensamt om inte särskilda skäl finns till enskilda samtal.
  • Samtalet erbjuds i den kommun där barnet är folkbokfört.
  • Samtalet ska erbjudas så snart som möjligt inom fyra veckor.
  • Om erbjuden tid avböjs av någon av föräldrarna räknas ändå tidsfristen som uppfylld.
  • Undantag från fyraveckorsregeln kan förekomma. Intyg på genomfört samtal ges.
PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.