Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar eller vuxna behöver stöd av en annan familj eller person. Vi söker familjer eller personer som som har en stabil livssituation och vill göra en insats genom att erbjuda sin hjälp till ett barn eller ungdom, antingen som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Här kan du läsa mer om vad det innebär vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn, ungdom eller en annan vuxen under en bestämd tidsperiod. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en god förebild, vara någon att prata med eller att göra aktiviteter tillsammans med för att bryta en social isolering.

Exempel på aktiviteter kan vara:

  • bowling, tennis eller andra aktiviteter
  • fika, gå på bio eller loppis
  • promenera, cykla eller gå till badhuset.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets eller ungdomens egen familj. Barnet eller ungdomen bor fortfarande kvar hemma men får extra stöd av sin kontaktfamilj, vanligen någon helg per månad. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få tillbringa tid hos en annan familj. En kontaktfamilj behöver inte bo i Säters kommun.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att du i ditt hem tar emot ett barn eller en ungdom som blir boende hos dig för en kortare eller längre tid. Barnet eller ungdomen blir en del i din familj och du fungerar istället för de biologiska föräldrarna i vardagen. Det innebär att du som vuxen tillgodoser barnets vardagliga behov av närhet, trygghet och mat. Det innebär också att du tar ansvar för att barnet får den hälso- och sjukvård det behöver och att du till exempel skjutsar till aktiviteter.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem

Fyll i en intresseanmälan på Familjehem Sveriges webbplats. När vi har tagit emot din intresseanmälan skickar vi ett brev till dig att vi anmälan har kommit fram. Går du vidare i processen kommer du att bli kontaktad av socialkontoret för vidare information. Om du är fortsatt intresserad efter att du fått information genomför vi en utredning av dig och din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenstagningar.

Du kan också ringa direkt till socialkontoret på telefon 0225-55 165. Meddela att du vill lämna en intresseanmälan om att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. Du blir då kopplad till aktuell handläggare som tar uppgifter om dig.

Ersättning

Som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem får du ersättning i form av en arvode- och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utgifter för uppdraget som kontaktperson. Säters kommun följer Sveriges kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer vad gäller ersättningar.

Frågor eller funderingar

Har du frågor är du välkommen att ringa till socialkontoret.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.