Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort. Nedan hittar du information om bouppteckning, dödsboanmälan, vad som gäller när den avlidnes tillgångar inte täcker nödvändiga kostnader och fakta om borgerliga begravningar bland annat.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska normalt en bouppteckning göras. En bouppteckning visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av begravningsbyrå eller jurist. Bouppteckning ska skickas in till skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Mer information om bouppteckning finns på Skatteverkets webbplats.

Om man ser att tillgångarna räcker till begravningen och att det finns mer än 5000 kronor kvar, ska en bouppteckning göras innan övriga räkningar betalas.

Dödsboanmälan

I vissa fall saknar den avlidne tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. En dödsboanmälan kan då ersätta en bouppteckning. Dödsboet ska då vända sig till socialkontoret i den avlidna personens hemkommun. Socialkontoret prövar då om det går att göra en dödsboanmälan.

Viktigt att tänka på:

  • Du ska inte röra dödsboets tillgångar.
  • Inga fakturor får betalas förrän dödsboanmälan eller bouppteckningen är klar.
  • Inga pengar får röras förrän dödsboanmälan eller bouppteckningen är klar.
  • Stoppa autogirobetalningar om sådana finns hos banken.

Begravning

Du kan vända dig till begravningsbyrån om du behöver hjälp med praktiska frågor kring begravning. Begravningsbyrån har vanligtvis jour dygnet runt.

Svenska kyrkan sköter begravningar för invånare i Säters kommun. Det gäller oavsett om den avlidne är medlem i kyrkan eller inte. Alla medborgare betalar en begravningsavgift via sin skattsedel.

I avgiften ingår det rätt till:

  • Gravplats under 25 års tid.
  • Gravsättning och kremering.
  • Transport av kista från bisättningslokal till begravningsceremoni alternativt direkt till krematorium/gravsättning.
  • Lokal för förvaring och visning av stoft.
  • Lokal för begravningsceremonin utan religiösa symboler.

Ansökan om bidrag till begravningskostnad

Bidrag till begravningskostnad kan man söka om tillgångarna inte räcker till begravning och gravsten. Ansökan bör göras snarast. Ansökan ska göras till socialkontoret i den avlidne personens hemkommun. Du får då information om de regler och riktlinjer som finns vis ansökan om bidrag till begravningskostnad.

Vad ska man tänka på?

För att kunna få bidrag till begravningskostnad är det viktigt att ni väntar med att betala alla fakturor innan dödsboets ekonomi är klarlagd vid en bouppteckning eller en dödsboanmälan.

Alla kontanter och konton ska frysas i och med ett dödsfall. Man kan meddela eventuella fordringsägare att ett dödsfall inträffat och att betalningen kan bli fördröjd. Om bankkonton finns ska man meddela dödsfallet till banken, så att eventuella autogirouppdrag stoppas.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.