Trygg och säker

Händer det något allvarligt, ring genast 112 för att få hjälp.

Om det inträffar en allvarlig händelse eller kris inom Säters kommun kommer kommunen att informera via följande kanaler:

  • Säters kommuns webbplats sater.se
  • facebooksida som startas i samband med krisen
  • 11313 – Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser
  • kommunens växel på telefon 0225-55 000
  • krisnummer som publiceras på kommunens webbplats i samband med krisen
  • VMA – viktigt meddelande till allmänheten, som sänds i Sveriges Radio P4 Dalarna.

Dessutom kan kommunen starta så kallade bemannade informationspunkter. Dit tar du dig för att  få eller lämna information. Informationspunkterna är:

  • Säters bibliotek
  • Gustafs bibliotek
  • Stora Skedvi bibliotek

Om krisen kommer

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskap, men du har också ett personligt ansvar. Kommuner och regioner ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. Naturligtvis kan du aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.