Adoption

Närbild på en liten flicka som kramar sin mamma

Motiven för att vilja adoptera ett barn kan vara många. När du väl har tagit beslut om adoption inleds en period av utredning och till slut väntan på det kommande barnet.

Så går det till

Socialnämnden i kommunen handlägger ärenden som rör adoption av minderåriga, personer under 18 år. Det kan röra sig både om adoption av barn födda i Sverige eller barn födda i ett annat land. All adoptionsverksamhet ska ske med barnets bästa i främsta rummet. När du har bestämt dig för adoptera ska du lämna in en ansökan till socialnämnden.

Det här behöver du lämna till socialkontoret

  • ansökan om medgivande
  • läkarintyg om hälsotillstånd
  • intyg om fullgjord föräldrautbildning.

För att socialnämnden ska kunna bedöma om ett medgivande krävs en grundlig utredning. När någon ansöker om medgivande att ta emot barn för adoption görs en hemutredning som utgör underlag för bedömning om den/de sökande är lämpliga att ta emot ett adoptivbarn.

Vem får adoptera?

Enligt Föräldrabalk (1949:381) om adoption gäller:

  • Sökande har uppfostrat barnet eller vill uppfostra barnet, eller att det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökande och barnet finns särskild anledning till adoptionen.
  • Sökanden måste vara minst 25 år.
  • Inget löfte om att ge eller få ersättning får ske. Det vill säga, ingen får ta betalt för barnet i någon form och heller inte låta sig betalas för att ta hand om barnet.
  • Enbart gifta makar eller de som ingått partnerskap kan adoptera tillsammans.
  • Ensamstående kan också adoptera ett barn.

Viktigt med förberedelser

Att adoptera ett barn kräver stor eftertanke och planering då det är en omvälvande omställning att få ett barn till familjen. Även om ni väntat och längtat under lång tid kan det vara svårt att föreställa sig hur det kommer att bli och det krävs goda förberedelser för att vara mentalt beredd på de känslor som ni kommer att konfronteras med. Men ni behöver inte vara ensamma i detta. Inför en adoption ser vi på socialnämnden till att ni får den hjälp ni behöver, genom många samtal och rådgivning i stort.

Vill ni veta mer? Då rekommenderar vi er att besöka MIA:s webbtjänst, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. MIA har det övergripande ansvaret för adoptioner från andra länder.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.