Stöd till föräldrar

I alla familjer förekommer bråk och konflikter, men ibland kan föräldraskapet kännas extra tufft. Alla kan behöva stöd i sin roll som förälder. Här kan du se vilket stöd du som förälder kan få från kommunen.

Som förälder kan du känna oro för ditt barn och det kan kännas svårt att räcka till. Det kan handla om hur ditt barn mår, konflikter eller oro för vad barnet eller ungdomen gör på sin fritid. Till socialtjänsten kan du ringa och få råd och stöd kring din oro för barnet eller också ansöka om stöd och hjälp. Du som förälder kan även kontakta öppenvården Nyckeln för stöd och hjälp i din föräldraroll.

Är du orolig att ditt barn tar droger eller dricker alkohol?

Kontakta socialtjänsten eller öppenvården för att få hjälp. Socialtjänsten kan hjälpa till med att ta drogtest på ungdomen och finnas som stöd till både dig som förälder och ungdomen. Hos öppenvården kan ungdomen få gå i stödsamtal eller genomgå mer strukturerad behandling som exempelvis haschprogrammet. Socialtjänsten och öppenvården kan vid behov finnas med som stöd i kontakt med andra vårdgivare.

Socialtjänsten

Är du orolig för ditt barn kan du kontakta socialtjänsten och få råd och stöd kring din oro för barnet eller också ansöka om stöd och hjälp. Du kan vara anonym när du ringer till socialtjänsten vid råd och stöd. Det är då viktigt att du tänker på att inte säga ditt eller barnets namn.

Ansök om hjälp till socialtjänsten

Som förälder kan du ansökan om stöd och hjälp hos socialtjänsten. När du ansöker om hjälp hos socialtjänsten gör socialsekreteraren en utredning tillsammans med familjen. Inledningsvis upprättar ansvariga handläggare tillsammans med föräldrar och barnet en så kallad utredningsplan. I utredningsplanen framkommer vilka frågor utredningen ska svara på, samt vilka kontakter socialtjänsten behöver ta med exempelvis skola och andra viktiga personer för barnet och familjen för att få en bild av familjens livssituation. En utredning får som längst ta fyra månader.

Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrar och barn med syfte att tillsammans komma fram till lämpligt stöd. Socialsekreteraren skriver fortlöpande ner det som kommer fram i samtalen med vårdnadshavare, barn och andra. Senast inom fyra månader från det att en utredning har inletts ska socialsekreteraren sammanställa dessa uppgifter i ett beslutsunderlag där förslag lämnas på vilken hjälp som bäst tillgodoser barnets behov. Utredningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl till det. Du får ta del av underlaget innan beslut fattas.

När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Stöd och hjälp som kan erbjudas eller beviljas efter avslutad utredning

 • samtalsstöd hos öppenvården
 • familjebehandlande insatser i hemmet
 • kontaktperson
 • kontaktfamilj
 • drogförebyggande samtal med ungdomar bland annat.

Du har rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig. Huvudregeln är att alla handlingar som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt. Ingen utomstående får ta del av utredningen om inte familjen vill det. Det som skrivs förvaras på ett betryggande sätt.

Öppenvården Nyckeln

På öppenvården Nyckeln kan du som förälder få samtalsstöd i din föräldraroll. Du kan komma själv eller tillsammans med en partner. Du kan kontakta öppenvården direkt eller ansöka via socialtjänsten. När du kontaktar öppenvården direkt har du möjlighet att komma in genom så kallat öppet intag. Det innebär du får komma på samtal upp till fem gånger utan att det registreras hos socialtjänsten. Vill du fortsätta samtalen efter fem gånger behöver du göra en ansökan hos socialtjänsten. När du gör en ansökan via socialtjänsten öppnas en utredning där vi tittar på vilket stöd som skulle passa dig. Mer information om hur en ansökan hos socialtjänsten går till hittar du längre ner på denna sida.

Öppenvården har självklart tystnadsplikt och det är helt kostnadsfritt att gå i samtal eller behandling.

Öppenvården erbjuder:

 • råd och stöd på telefon
 • öppet intag med upp till fem samtal
 • individanpassad behandling eller samtalsstöd på uppdrag av socialtjänsten.

Till öppenvården kan du komma för samtal eller behandling utifrån följande:

 • stöd i din familjesituation
 • stöd i din föräldraroll
 • stöd vid samarbetssvårigheter kring gemensamma barn
 • familjebehandlande insatser i hemmet
 • stöd till barn och ungdomar med föräldrar som har eller har haft alkohol- eller drogproblematik. Stödet erbjuds enskilt eller i grupp
 • stöd till barn som har separerade föräldrar. Stödet erbjuds enskilt eller i grupp
 • stöd utifrån din skolsituation, samverkan finns med skolans närvaroteam
 • stöd till unga brottsutsatta och medling vid brott.
PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.