Behandling av personuppgifter hos socialnämnden

Vi skyddar dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny dataskyddslag som gäller inom EU.
Det är viktigt för socialnämnden i Säters kommun att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de uppgifter som vi sparar hos oss.

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att utreda, besluta, verkställa och dokumentera insatser som beviljas från kommunens sociala sektor.

De som behandlar eller tar del av de uppgifter som vi har om dig är anställda inom sociala sektorn som har den behörigheten. Om ditt ärende behöver ett beslut i socialnämnden kommer socialnämndens politiker att ta del av de uppgifter som behövs för att beslutet ska kunna tas.

Socialnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera datasystem som används för att hantera dina personuppgifter.

Rättslig grund

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller som en del i myndighetsutövning.

Uppgifter som registreras

För att kunna ge dig det stöd och den hjälp som du behöver registrerar vi namn, adress, kontaktuppgifter, levnadsförhållanden och i vissa fall ekonomiska uppgifter.

I vissa fall registrerar vi även  uppgifter om ditt hälsotillstånd.

Behandlingens omfattning

Dina personuppgifter behandlas så länge som socialnämnden har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna gallras eller bevaras sedan enligt socialnämndens informationshanteringsplan.

Vidarebehandling

Enligt lag är kommunen skyldig att lämna uppgifter för den officiella statistiken. Dina personuppgifter kan därför överlämnas till Socialstyrelsen för sammanställning till allmän information, utredningsverksamhet och forskning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som socialnämnden behandlar.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.
Om du har lämnat samtycke till att dina uppgifter behandlas har du rätt att ta tillbaka samtycket.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.