Barn och unga med psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa. Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller om du utsätts för mobbing eller har problem med alkohol och droger. Eller så kanske du är orolig för att en kompis eller någon vuxen i din närhet mår dåligt.

För dig som är 0–17 år

Bor du i Säters kommun finns det flera olika verksamheter som kan hjälpa dig. Du kan vända dig till samtalsmottagningen för barn och unga, ungdomsmottagningen eller elevhälsan vid din skola.

Samtalsmottagningen för barn och unga

Vid lättare besvär som lätt eller medelsvår depression eller ångest, sömnsvårigheter, kris- eller sorgreaktion ska du i första hand vända sig till samtalsmottagningen för barn och unga på vårdcentralen för att få hjälp, mer information finns på Regionens webbplats. En läkare på vårdcentralen kan remittera vidare dig till psykiatrin om det behövs.

Vid allvarliga psykiska besvär

Vid allvarligare psykiska besvär, till exempel svårare depressioner, psykoser, ätstörningar kan du vända dig direkt till den psykiatriska vården. Är du under 18 år vänder du sig till Bup, barn- och ungdomspsykiatrin. Mer information finns på Region Dalarnas webbplats.

Om du är 18 år eller äldre

Under kontorstid kontaktar du den psykiatriska öppenvårdsmottagning som är knuten till kommunen. Behöver du akut hjälp utanför kontorstid, kontaktar du psykiatrins akutmottagning i Säter på telefon 0225-49 44 00. Akutmottagningen är öppen dygnet runt. Mer information om hur du hittar till mottagningen finns på Region Dalarnas webbplats.

Vid behov av akut hjälp

Vid livshotande tillstånd ring 112!

Fråga om råd

Behöver du någon att prata med eller fråga om råd kan du kontakta Nationella hjälplinjen  eller BRIS, Barnens Rätt i Samhället.

Olika typer av problem

Här finns information om olika typer av tillstånd och situationer som direkt eller indirekt har betydelse för om barn och ungas psykiska hälsa eller ohälsa.

Information om olika begrepp vid psykisk ohälsa

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.