Om ni inte kommer överens

Att föräldrar kan samarbeta i frågor som rör gemensamma barn är alltid det bästa för barnet. För föräldrar som lever tillsammans erbjuder familjerådgivningen samtal om ni som vuxna behöver hjälp att lösa konflikter. Är konflikterna djupa eller innehåller våld kan du alltid kontakta socialtjänsten anonymt för rådgivning och annat stöd som du behöver.

För föräldrar som är separerade rekommenderar vi samarbetssamtal hos socialtjänstens familjerätt. Även separerade par kan vända sig till familjerådgivningen för samtal.

Samarbetssamtal

Vi kan anordna samarbetssamtal mellan föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vi kan också erbjuda samtal för att diskutera hur den ekonomiska frågan kring barnen skall lösas. När önskemål om samarbetssamtal inkommer hålls ett inledande samtal med parterna var för sig. Efter de enskilda samtalen görs en bedömning om samarbetssamtal ska erbjudas, vilket vi i de allra flesta fall gör. De samarbetssamtal som erbjuds på egen begäran sker utan att de registreras eller dokumenteras. Samarbetssamtal kan leda till en önskan om att teckna avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Avtal

Vi kan upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal om det behövs, mellan föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att göra ändring av den juridiska vårdnaden, till exempel från ensam vårdnad till gemensam vårdnad, kan ett avtal mellan föräldrar godkännas av socialnämnden om det bedöms vara till barnets bästa. I boende- och umgängesfrågor kan föräldrar själva överenskomma om olika lösningar. Vid behov kan avtal upprättas och godkännas även gällande boende och umgänge.

Vårdnad, boende och umgänge

När du har frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kan du kontakta oss för råd och stöd. Rådgivningen sker i första hand per telefon. Rådgivningen är kostnadsfri och behöver inte dokumenteras eller registreras. Dina uppgifter skyddas av sekretess.

Om du nyss har fått barn eller ska separera finns det en hel del information från olika myndigheter på Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps webbplats.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.