Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112. Det går även bra att kontakta socialtjänsten om du bara vill rådfråga om din oro för barnet.

Prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten och rådfråga om din oro för barnet. Ring i så fall och beskriv oron kring barnet innan du tar beslut om att anmäla. Du behöver inte uppge barnets identitet. Telefonnummer till socialtjänsten är 0225-55 165.

Detta kan vara bra att berätta vid anmälan

När du ringer och gör en anmälan på ett barn eller ungdom så vill vi på socialtjänsten veta:

  • Vad oron består av?
  • Hur länge har det funnits oro att barnet far illa?
  • Tror du att det är akut fara för barnet? Och i så fall hur?
  • Känner barnet eller föräldrarna till att anmälan görs?

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Om anmälarens namn är känt har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då inte kan få mer information från den som har gjort anmälan.

Skyldighet att anmäla

Du som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag.

Anmälningsskyldigheten betyder att om du får kännedom om eller misstänker att barn far illa måste detta anmälas till socialtjänsten. Det går inte att vara anonym då på grund av anmälningsskyldigheten. Du kan heller inte ta tillbaka en anmälan. Om oron för barnet eller ungdomen kvarstår behöver du göra en ny anmälan.

Hit vänder du dig

Om det gäller akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag, som akuta ärenden rörande barn, omhändertagande enligt Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt familjerelaterat våld, vänder du dig till socialjouren i kommunen.

  • Under kontorstid vänder du dig till socialtjänsten i den kommun som barnet bor på telefon 0225-55 165.
  • Under kvällar och helger efter kontorstid når du vår socialjour via telefon 112.

Detta händer vid anmälan

När socialtjänsten har tagit emot en orosanmälan om barn som far illa gör vi en skyddsbedömning för att bedöma om det är akut fara för barnet eller inte.

Under de närmsta två veckorna efter anmälan görs en förhandsbedömning där det beslutas om en utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen genomförs genom samtal tillsammans och enskilt med vårdnadshavare och barnet eller ungdomen.

Utredning inleds om:

  • information eller tecken som inkommer tyder på att det kan finnas risk för barnets utveckling
  • information eller tecken som inkommer tyder på att det kan finnas brist i föräldraförmågan
  • information eller tecken som inkommer tyder på att det kan finnas risker i barnets familj och miljö
  • om den anmälan gäller ansöker om hjälp.

Utredningens genomförande

En utredning får som längst ta fyra månader. Inledningsvis går ansvariga handläggare tillsammans med vårdnadshavare och barnet igenom en så kallad utredningsplan. I utredningsplanen framkommer vilka frågor utredningen ska svara på, samt vilka kontakter socialtjänsten behöver ta med exempelvis skola och sjukvård.

Det hålls sedan enskilda utredningssamtal med vårdnadshavare och barnsamtal, hur många samtal varierar och handläggarna kan även göra ett planerat hembesök. Syftet med utredningen är inte att utreda om någon är en dålig förälder, utan se om det finns behov av hjälp och stöd i familjen.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.