Medling

Informationen vänder sig till dig som blivit utsatt för ett brott eller begår ett brott.

Vad är medling

Medling går ut på att den som blivit utsatt för ett brott träffar den som begår brottet under kontrollerade och trygga förhållanden med en utbildad medlare som har tystnadsplikt.

Du som blivit utsatt får i mötet möjlighet att berätta om dina upplevelser och vilka konsekvenser brottet har orsakat dig samt ställa frågor till den som gjorde brottet. detta har i forskning visat sig vara bra eftersom man får bearbeta jobbiga känslor som man kan ha med sig efter ett brott.

Du som begår ett brott får i mötet möjlighet att förstå konsekvenserna av dina handlingar och möjlighet att försöka rätta till förorsakad skada. Både du som gjort brottet och du som blivit utsatt får ta del av tekniker för konflikthantering.

Syfte och hur går det till

Syftet med medling är att båda parterna ska bli stärkta genom mötet. Både du som blivit utsatt och du som begår brottet visar stort mod genom att delta.

Medling erbjuds vid alla brott där gärningspersonen är under 21 år. Även icke straffmyndiga som är under 15 år kan erbjudas då medling inte är jämförbart med rättegång. Viktigt är att både du som blivit utsatt för brottet och du som begått brottet vill delta i medlingen eftersom mötet är frivilligt.

Medling går till så att kontakt tas med medlingsverksamheten. En medlare tar sedan kontakt med båda parterna. Innan parterna möts genomförs förmöten där den utsatte och gärningspersonen träffar medlaren enskilt.

Medlingsverksamheten

Medlingsverksamheten i Säters kommun bedrivs i nära samarbete med Polisen, Åklagarmyndigheten, Socialtjänsten och (Brottsofferjouren).

Du kan själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, din socialsekreterare eller genom att ta kontakt med medlingsverksamheten på nedanstående kontaktuppgifter.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.