Konsumentvägledning

Vi svarar i sommar i mån av tid

Under sommaren (juni–augusti) svarar vi i mån av tid. Har du ett brådskande ärende kan du vända dig till Hallå konsument. Kontaktuppgifter finns på Hallå konsuments webbplats.

Det här kan du få hjälp med i Säters kommun

Om du har en fråga om dina rättigheter som konsument kan du kostnadsfritt kontakta konsumentvägledningen i Säters kommun.

Konsument är du när du som privatperson handlar varor eller tjänster av ett företag. Vi lämnar alltså inte råd när det gäller köp mellan privatpersoner eller köp mellan två företag.

Som boende i Säters kommun kan du få:

  • information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument utifrån det avtal du har ingått med ett företag
  • vägledning i hur du gör en reklamation samt få råd om hur en tvist kan lösas
  • råd inför vissa köp av varor och tjänster. Det kan exempelvis gälla råd inför köp av hantverkstjänst, val av elhandlare, val av teleoperatör eller köp av bil hos bilhandlare.

Två privatpersoner som hamnar i en tvist med varandra kan vända sig till en advokat eller en jurist för rådgivning. Samma sak gäller om två näringsidkare hamnar i en tvist.

Oberoende vägledning genom konsumentverket

Mer information om oberoende vägledning finns på Hallå konsuments webbplats.

Anlita hantverkare

Om du ska anlita en fackman eller hantverkare är det viktigt att du kollar en upp en del saker och att du alltid bör använda ett skriftligt avtal. På Hallå konsuments webbplats finns tips, checklista och avtalsmall som du kan använda dig av.

Vara eller tjänst du inte beställt

Har du fått en bluffaktura? Det vill säga en faktura på en vara eller tjänst som du inte beställt. Betala inte. Du ska bara betala för varor och tjänster du uttryckligen har beställt.
Mer information om hur du gör för att bestrida en felaktig faktura finns på Konsumentverkets webbplats.

Konsumera hållbart

Din konsumtion påverkar miljö och klimat, men också hur människor har det på sin arbetsplats till exempel. Genom att tänka till, läsa och fråga mer kan du minska din klimatpåverkan och bidra till bättre produktionsvillkor i andra länder. Du kan också minska risken för olyckor med kemikalier. Det finns bra val att göra vad gäller både varor och tjänster. Mer information om miljö och hållbarhet finns på Hallå konsuments webbplats.

Kontakt konsumentvägledning

Kontakta kommunens kundtjänst på telefon 0225-55 000 eller skicka e-post till: konsumentvagledare@sater.se.

Du får berätta om ditt ärende och kommer därefter att bli kontaktad inom några dagar.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.