Hjälpmedel

Om du har nedsatt funktion eller en långvarig sjukdom som påverkar dina möjligheter att klara dig i vardagen kan du vara i behov av ett hjälpmedel så att du kan leva ett mer självständigt liv.

Kommunen tillhandahåller flera personliga hjälpmedel, till exempel manuell rullstol, rollator, badbräda och toalettförhöjare. Hjälpmedlen är ett lån från kommunen och ska återlämnas när du inte längre behöver dem.

Hjälpmedel utprovas individuellt. Utprovningen sker av ansvarig personal hemma hos dig. För att få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en bedömning. Inom kommunen är det vanligast att en arbetsterapeut eller sjukgymnast gör en bedömning. Om hjälpmedlet inte fungerar som det var tänkt i din vardag kontaktar du den ansvariga arbetsterapeuten eller sjukgymnasten.

Avgift

Du betalar en avgift när du får hjälpmedlet. Du betalar även för hembesöket vid till exempel bedömning av ditt hjälpmedelsbehov, när du får instruktioner, vid leverans och uppföljning.

Egenansvar

Vissa hjälpmedel får du köpa själv. Dessa produkter kallas egenansvarsprodukter. Det kan vara produkter som förhöjningsdyna, griptång och enkla hjälpmedel i hemmet. Du kan få information från arbetsterapeut eller sjukgymnast om var de finns att köpa och hur de används.

Återlämning

Du ansvarar själv för återlämningen när du inte längre behöver ditt hjälpmedel. Återlämna ditt hjälpmedel väl rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd.

Större hjälpmedel som rullstol, el-sängsryggstöd, personlyft, vårdsäng eller arbetsstol kan hämtas i ditt hem. Ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut eller sjukgymnast.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.