Tystnadsplikt och sekretess

Alla som är anställda vid den sociala sektorn i en kommun har tystnadsplikt och lyder under offentlighets- och sekretesslagen, som du kan läsa om på Notisums webbplats.

Offentlighets- och sekretesslagen innebär att ingen anställd eller förtroendevald får lämna ut uppgifter till någon som inte behöver veta uppgifter om dig i sitt arbete. Enligt lagen är dock kommunen skyldig att lämna ut specifika uppgifter om dig till andra myndigheter. Det gäller till exempel förfrågan från kronofogdemyndigheten om du har försörjningsstöd eller från domstol vid en vårdnadstvist. 

Det kan även finnas tillfällen som gör att du lämnar ditt samtycke till att uppgifter om dig lämnas ut.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.