Våld i nära relationer

Våld är varje handling som riktar sig mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Våld är också när en person tvingas att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Våld i nära relationer är ett stort och komplex samhällsproblem som skadar hälsa och välbefinnande allvarligt. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar.

Socialtjänsten erbjuder stödinsatser till alla berörda parter – både de som är utsatta för våld, barn- och ungdomar som bevittnat eller upplevt våld och för dem som utövar våld.

Om du är utsatt för våld

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • råd och stödsamtal
 • viss praktisk hjälp
 • skydd och tillfälligt boende
 • att söka ekonomiskt bistånd
 • information om andra som kan hjälpa
 • stöd i din föräldraroll.

Om du utsätter andra för våld

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • råd och stödsamtal
 • stöd för att bättre kunna hantera konflikter, relationsproblem och aggressivitet
 • stöd i din föräldraroll.

Om du är barn och har bevittnat eller upplevt våld

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • råd och stödsamtal
 • lyfta barnperspektivet.
PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.